Anunțuri

Anunt atribuire pachet alimentar pentru Programul Masa sanatoasa
Anunt de participare – achizitii servicii de catering pentru scoli
Documentatia de atribuire – Servicii de catering pentru scoli
HCL 13 – Aprobarea Normelor Procedurale Interne privind achizitia publica de servicii privind instituirea Programului National „Masa sanatoasa”


Comunicat de presa – Lansare proiect: „Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Scolii Gimnaziale Dranic Dolj”

Anunt mediu – Modernizare drumuri de interes local

 

Informare privind deseurile:

Calendarul colectarii https://www.iridexsalubrizare.ro/calendar/DRANIC-jud.-DOLJ

Modalitatea de gestionare a deseurilor periculoase generate in gospodarii se realizeaza dupa cum urmeaza:
– In cadrul unor campanii organizate de primarie si operator, cu ajutorul hazmobilelor, periodic, la date si locatii bine stabilite de comun acord intre administratiile publice locale si operatorul de salubrizare. In locatia si data stabilita, hazmobilul stationeaza minim 4 ore. Populatia este instiintata de aceste date si local si aduce deseurile la
hazmobil, fiind preluate cu titlul gratuit daca sunt in cantitate de pana la 20 kg.
– la cererea populatiei, tariful pentru colectarea separata de la populatie si transportul deseurilor periculoase din deseurile menajere ce cuprind cantitati peste 20kg fiind de 8,21 leikg fara TVA.


Anunt inscriere candidati recesamant RPL2021

Anunt promovare in functii

Vanzare prin licitatie – buldoexcavator

Anunt eliberarea a avizului de gospodarire ABA Jiu

19.04.2021 Anunt concurs recrutare consilier Asistenta Sociala

Afis RGA runda 2020 A3 BT
Pliant RGA runda 2020 BT

Proiect buget 2021

Hotarare CJSU Dolj nr. 68 din 02.04.2021

Anunt concurs 11.02.2021


03.12.2020 Anunt concurs recrutare consilier asistent – Compartiment Asistenta sociala
Legislatie:
– Constitutia Romaniei
– O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ
– Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
– Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
– Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
Doua variante cu cate o intrebare din fiecare lege/hotarare

08.12.2020 Anunt evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Extinderea retelei de alimentare cu apa si realizarea unui put forat

04.05.2020 Anunt mediu

18.03.2020 Anunt depunere solicitare emitere a acordului de mediu pentru modernizare drumuri comunale si strazi de interes local

20.12.2019 Anunt privind dezbaterea publica – Impactul asupra mediului

CAIET DE SARCINI – organizare licitatie publica deschisa

25.03.2019 Anunt licitatie publica deschisa – bunuri mobile

05.09.2018 ANUNT PUBLIC – Canalizare stradala si epurarea apelor uzate

27.11.2017 Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul „Alimentare cu apa si retea de canalizare”

21.07.2016 Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul „Alimentare cu apa”(anexa nr 11)

08.08.2011 Anunt privind ocuparea unei functii publice vacante prin transfer

Sari la conținut