Taxe și impozite

Formulare tipizate pentru desfășurarea activității de stabilire a impozitelor și taxelor locale

 

Nr. anexă Denumirea Model
1 Chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale Model 2016 ITL
Regim special – 001
2 Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice  Model 2016 ITL – 002
3  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice  Model 2016 ITL – 003
4  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice  Model 2016 ITL – 004
5  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice  Model 2016 ITL – 005
6  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice  Model 2016 ITL – 006
7  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice  Model 2016 ITL – 007
8  Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice  Model 2016 ITL – 008
9  Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice  Model 2016 ITL – 009
10  Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local  Model 2016 ITL 010
11  Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local  Model 2016 ITL 011
12  Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local  Model 2016 ITL 012
13  Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local  Model 2016 ITL 013
14  Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate  Model 2016 ITL 014
15  Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate  Model 2016 ITL 015
29 Adresă de înființare a popririi Model 2016 ITL 044
Sari la conținut