Hotărâri C.L.

HCL nr.17 din 30.03.2018 – delegarea gestiunii de prestare a activitatii de alimentare cu apa
HCL nr.16 din 30.03.2018 – atribuirea contractului “Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare”
HCL nr.15 din 30.03.2018 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Alimentare cu apa in satul Booveni si retea de canalizare in Booveni si Foisor”
HCL nr.14 din 09.03.2018 – implementarea proiectului “Achizitie utilaj si echipamente pentru dotarea SVSU”
HCL nr.13 din 13.02.2018 – inchiriere teren
HCL nr.12 din 13.02.2018 – inchiriere pasune
HCL nr.11 din 13.02.2018 – aprobare cont executie a cheltuielilor si veniturilor
HCL nr.10 din 13.02.2018 – aprobarea fondului de rezerva bugetara pentru anul 2018
HCL nr.9 din 13.02.2018 – darea in administrare si exploatare a bunurilor ce apartin sistemului de alimentare cu apa
HCL nr.8 din 13.02.2018 – aprobare deviz lucrari “Sistem de canalizare stradala si epurare a apelor uzate”
HCL nr.7 din 13.02.2018 – aprobare deviz proiect “Alimentare cu apa”
HCL nr.6 din 13.02.2018 – aprobarea bugetului local pentru anul 2018
HCL nr.5 din 30.01.2018 – prelungirea duratei contractului de concesiune nr 634/07.02.2008 cu jumatate din durata sa initiala
HCL nr.4 din 30.01.2018 – structura retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019
HCL nr.3 din 30.01.2018 – infiintare “SC Serviciul Public de Alimentare cu apa si canalizare Dranic”
HCL nr.2 din 08.01.2018 – aprobarea organigramei si a statului de functii
HCL nr.1 din 08.01.2018

 

Anul 2016
Hotararea nr. 17/15.09.2016 privind modificarea organigramei si a statului de functii

Hotararea nr 6/27.06.2016 privind stabilirea comisiilor de specialitate

Hotararea nr 5/27.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Hotararea nr 3/27.06.2016 privind legalitatea Consiliului Local

Hotararea nr 2/27.06.2016 privind validarea consilierilor

 

Anul 2013
Hotararea nr 31/31.10.2013 privind modificarea organigramei si a statului de functii

Hotararea nr 17/24.07.2013 privind modificarea organigramei si a statului de functii

 

Anul 2012
Hotararea nr 5/08.02.2012 privind aprobarea bugetului local 2012 – sectiunea functionare

Hotararea nr 4/08.02.2012 privind aprobarea bugetului local 2012 – sectiunea dezvoltare

 

Anul 2011
Hotararea nr 17/29.04.2011 privind acordare subventie

Hotararea nr 16/29.04.2011 privind mentinerea HCL 5/2011 privind depunerea aplicatiei “Modernizare drumuri comunale”

Hotararea nr 15/29.04.2011 privind mentinerea HCL 4/2011 privind depunerea aplicatiei “Locatie after school”

Hotararea nr 14/29.04.2011 privind mentinerea HCL 3/2011 privind depunerea aplicatiei “Alimentare cu apa”

Hotararea nr 13/29.04.2011 privind mentinerea HCL 2/2011 privind depunerea aplicatiei “Canalizare stradala si epurarea apelor uzate”

Hotararea nr 12/30.03.2011 privind aprobarea planului de paza

Hotararea nr 11/30.03.2011 privind interzicerea pe strada Bisericii din satul Dranic a autovehiculelor cu o greutate mai mare de 3.5 tone

Hotararea nr 10/18.02.2011 privind rectificarea bugetului general

Hotararea nr 9/18.02.2011 privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii legii 416/2001

Hotararea nr 8/18.02.2011 privind aprobarea bugetului local pe anul 2011

Hotararea nr 7/18.01.2011 privind aprobare evaluator – performante profesionale individuale

Hotararea nr 6/18.01.2011 privind reactualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor

Hotararea nr 5/18.01.2011 privind aprobarea aplicatiei “Modernizare drumuri comunale”

Hotararea nr 4/18.01.2011 privind aprobarea aplicatiei “Locatie after school”

Hotararea nr 3/18.01.2011 privind aprobarea aplicatiei “Alimentare cu apa”

Hotararea nr 1/18.01.2011 privind modernizarea drumurilor comunale