Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2024

Nr.DataDenumireFisier
1402.04.2024Numirea unui nou administrator la SC Serviciul Public de Apa si Canalizare DranicHCL 14
1314.03.2024Aprobarea Normelor Procedurale Interne privind achizitia publica de servicii privind instituirea Programului National "Masa sanatoasa"HCL 13
1214.03.2024Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local 2024HCL 12
1114.03.2024Rectificarea bugetului localHCL 11
1007.03.2024Numirea unui nou administrator la "SC Serviciul Public de Apa si Canalizare Dranic"HCL 10
912.02.2024Aprobarea fondului de rezerva bugetara pentru anul 2024HCL 9
812.02.2024Aprobare buget local pe anul 2024HCL 8
712.02.2024Aprobare cont de executie venituri si cheltuieli la 31.12.2023HCL 7
630.01.2024Neasumarea unor responsabilitati prevazute de HG 652/2023HCL 6
530.01.2024Structura retelei scolare 2024-2025HCL 5
408.01.2024Prelungirea duratei contractelor de concesiuneHCL 4
308.01.2024Aprobare suma de la buget deschis pe seama Scolii Gimnaziale Dranic pentru a fi folosita in 2024HCL 3
208.01.2024Acoperirea deficitului local sursa A si folosirea excedentului in anul 2024 sectiunea dezvoltareHCL 2
108.01.2024Majorarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractul din cadrul familiei ocupationale"Administratie" al aparatului de specialitate al primaruluiHCL 1

2023

2022

2021

2020

2019


HCL nr. 62 din 13.12.2019
HCL nr. 61 din 13.12.2019
HCL nr. 60 din 13.12.2019
HCL nr. 59 din 13.12.2019
HCL nr. 58 din 13.12.2019
HCL nr. 57 din 13.12.2019
HCL nr. 56 din 29.11.2019
HCL nr. 55 din 29.11.2019
HCL nr. 54 din 29.11.2019
HCL nr. 53 din 29.11.2019
HCL nr. 52 din 29.11.2019
HCL nr. 51 din 12.11.2019
HCL nr. 50 din 12.11.2019
HCL nr. 49 din 12.11.2019
HCL nr. 48 din 12.11.2019
HCL nr. 47 din 12.11.2019
HCL nr. 46 din 12.11.2019
HCL nr. 45 din 15.10.2019
HCL nr. 44 din 15.10.2019
HCL nr. 43 din 25.09.2019
HCL nr. 42 din 25.09.2019
HCL nr. 41 din 25.09.2019
HCL nr. 40 din 18.09.2019
HCL nr. 39 din 18.09.2019
HCL nr. 38 din 18.09.2019
HCL nr. 37 din 18.09.2019
HCL nr. 36 din 18.09.2019
HCL nr. 35 din 20.08.2019
HCL nr. 34 din 20.08.2019
HCL nr. 33 din 20.08.2019
HCL nr. 32 din 05.08.2019
HCL nr. 31 din 05.08.2019
HCL nr. 30 din 05.08.2019
HCL nr. 29 din 15.07.2019
HCL nr. 28 din 15.07.2019
HCL nr. 27 din 19.06.2019
HCL nr. 26 din 19.06.2019
HCL nr. 25 din 19.06.2019
HCL nr. 24 din 19.06.2019
HCL nr. 23 din 14.05.2019
HCL nr. 21 din 23.04.2019
HCL nr. 20 din 23.04.2019
HCL nr. 19 din 23.04.2019
HCL nr. 18 din 23.04.2019
HCL nr. 17 din 18.03.2019 – aprobarea utilizarii excedentului bugetului local 2018 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2019
HCL nr. 16 din 18.03.2019 – aprobare raport privind rezultatele financiar contabile la 31.12.2018 pentru Serviciul Public de apa si canalizare
HCL nr. 15 din 18.03.2019 – aprobare studiu de oportunitate si caiet de sarcini pentru vanzare prin licitatie publica
HCL nr. 14 din 26.02.2019 – aprobare deviz actualizat pentru alimentare cu apa si retea de canalizare
HCL nr. 13 din 26.02.2019 – aprobare deviz actualizat pentru sistem canalizare stradala si epurare a apelor uzate
HCL nr. 12 din 26.02.2019 – aprobarea planului de paza 2019
HCL nr. 11 din 26.02.2019 – acordarea unor ajutoare de urgenta
HCL nr. 10 din 26.02.2019 – aprobarea plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social
HCL nr. 9 din 26.02.2019 – stabilirea salariilor de baza
HCL nr. 8 din 26.02.2019 – inchirierea unei suprafete in incinta punctului sanitar Padea
HCL nr. 7 din 26.02.2019 – imputernicire primar sa sustina si sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia
HCL nr. 6 din 26.02.2019 – aprobare cont de executie cheltuieli si venituri la 31.12.2018
HCL nr. 5 din 08.01.2019 – utilizare excedent buget local
HCL nr. 4 din 08.01.2019 – aprobarea Planului de interventie in caz de incendiu
HCL nr. 3 din 08.01.2019 – aprobarea unor expertize tehnice
HCL nr. 2 din 08.01.2019 – reevaluarea bunurilor din domeniul public si privat
HCL nr. 1 din 08.01.2019 – inventarul bunurilor din domeniul public si privat

2018


HCL nr. 41 din 18.12.2018 – rectificarea bugetului local
HCL nr. 40 din 26.11.2018 – inchiriere suorafata teren
HCL nr. 39 din 26.11.2018 – rectificarea bugetului local
HCL nr. 38 din 08.11.2018 – contractare avocat
HCL nr. 37 din 08.11.2018 – rectificarea bugetului local
HCL nr. 36 din 08.11.2018 – aprobare cont de executie cheltuieli si venituri la 30.09.2018
HCL nr. 35 din 08.11.2018 – proiectul bugetului local pe anul 2019
HCL nr. 34 din 11.10.2018 – aprobarea noului grafic al curselor efectuate de microbuzele scolare
HCL nr. 33 din 11.10.2018 – rectificarea bugetului local
HCL nr. 32 din 11.10.2018 – modificarea organigramei si a statului de functii
HCL nr. 31 din 20.09.2018 – rectificarea bugetului local
HCL nr.30 din 31.08.2018- aprobare deviz actualizat – Sistem de canalizare
HCL nr.29 din 31.08.2018 – aprobare deviz actualizat – Alimentare cu apa
HCL nr.28 din 31.08.2018 – desemnarea reprezentantului consiliului local in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Dranic
HCL nr.27 din 30.07.2018 – aprobare cont de executie cheltuieli si venituri la 30.06.2018
HCL nr.26 din 30.07.2018 – scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete de teren
HCL nr.25 din 30.07.2018 – aprobarea unor cheltuieli cu ocazia zilei comunei
HCL nr.24 din 27.06.2018 – numirea unui nou administrator la Serviciul Public de Apa
HCL nr.23 din 27.06.2018 – aprobarea contracte cadru – Concesionarea unor activitati ale serviciului de salubrizare
HCL nr.22 din 27.06.2018 – rectificarea bugetului local
HCL nr.21 din 27.06.2018 – modificarea organigramei si statului de functii pentru anul 2018
HCL nr.20 din 30.05.2018 – aprobarea „Regulament privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare”
HCL nr.19 din 30.05.2018 – aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 2019
HCL nr.18 din 27.04.2018 – aprobare cont de executie cheltuieli si venituri la 31.03.2018
HCL nr.17 din 30.03.2018 – delegarea gestiunii de prestare a activitatii de alimentare cu apa
HCL nr.16 din 30.03.2018 – atribuirea contractului „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare”
HCL nr.15 din 30.03.2018 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Alimentare cu apa in satul Booveni si retea de canalizare in Booveni si Foisor”
HCL nr.14 din 09.03.2018 – implementarea proiectului „Achizitie utilaj si echipamente pentru dotarea SVSU”
HCL nr.13 din 13.02.2018 – inchiriere teren
HCL nr.12 din 13.02.2018 – inchiriere pasune
HCL nr.11 din 13.02.2018 – aprobare cont executie a cheltuielilor si veniturilor
HCL nr.10 din 13.02.2018 – aprobarea fondului de rezerva bugetara pentru anul 2018
HCL nr.9 din 13.02.2018 – darea in administrare si exploatare a bunurilor ce apartin sistemului de alimentare cu apa
HCL nr.8 din 13.02.2018 – aprobare deviz lucrari „Sistem de canalizare stradala si epurare a apelor uzate”
HCL nr.7 din 13.02.2018 – aprobare deviz proiect „Alimentare cu apa”
HCL nr.6 din 13.02.2018 – aprobarea bugetului local pentru anul 2018
HCL nr.5 din 30.01.2018 – prelungirea duratei contractului de concesiune nr 634/07.02.2008 cu jumatate din durata sa initiala
HCL nr.4 din 30.01.2018 – structura retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019
HCL nr.3 din 30.01.2018 – infiintare „SC Serviciul Public de Alimentare cu apa si canalizare Dranic”
HCL nr.2 din 08.01.2018 – aprobarea organigramei si a statului de functii
HCL nr.1 din 08.01.2018 – folosire excedent an precedent

2016-2011


Anul 2016
Hotararea nr. 17/15.09.2016 privind modificarea organigramei si a statului de functii

Hotararea nr 6/27.06.2016 privind stabilirea comisiilor de specialitate

Hotararea nr 5/27.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Hotararea nr 3/27.06.2016 privind legalitatea Consiliului Local

Hotararea nr 2/27.06.2016 privind validarea consilierilor

 

Anul 2013
Hotararea nr 31/31.10.2013 privind modificarea organigramei si a statului de functii

Hotararea nr 17/24.07.2013 privind modificarea organigramei si a statului de functii

 

Anul 2012
Hotararea nr 5/08.02.2012 privind aprobarea bugetului local 2012 – sectiunea functionare

Hotararea nr 4/08.02.2012 privind aprobarea bugetului local 2012 – sectiunea dezvoltare

 

Anul 2011
Hotararea nr 17/29.04.2011 privind acordare subventie

Hotararea nr 16/29.04.2011 privind mentinerea HCL 5/2011 privind depunerea aplicatiei „Modernizare drumuri comunale”

Hotararea nr 15/29.04.2011 privind mentinerea HCL 4/2011 privind depunerea aplicatiei „Locatie after school”

Hotararea nr 14/29.04.2011 privind mentinerea HCL 3/2011 privind depunerea aplicatiei „Alimentare cu apa”

Hotararea nr 13/29.04.2011 privind mentinerea HCL 2/2011 privind depunerea aplicatiei „Canalizare stradala si epurarea apelor uzate”

Hotararea nr 12/30.03.2011 privind aprobarea planului de paza

Hotararea nr 11/30.03.2011 privind interzicerea pe strada Bisericii din satul Dranic a autovehiculelor cu o greutate mai mare de 3.5 tone

Hotararea nr 10/18.02.2011 privind rectificarea bugetului general

Hotararea nr 9/18.02.2011 privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii legii 416/2001

Hotararea nr 8/18.02.2011 privind aprobarea bugetului local pe anul 2011

Hotararea nr 7/18.01.2011 privind aprobare evaluator – performante profesionale individuale

Hotararea nr 6/18.01.2011 privind reactualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor

Hotararea nr 5/18.01.2011 privind aprobarea aplicatiei „Modernizare drumuri comunale”

Hotararea nr 4/18.01.2011 privind aprobarea aplicatiei „Locatie after school”

Hotararea nr 3/18.01.2011 privind aprobarea aplicatiei „Alimentare cu apa”

Hotararea nr 1/18.01.2011 privind modernizarea drumurilor comunale

Sari la conținut